Agentúra vznikla v náväznosti na predchádzajúce aktivity v oblasti médií, realizácii eventov a Public Relations

Zámer Agentúry

  • ponúknuť čo najkvalitnejšie, inovatívne služby na základe našich skúseností
  • poskytovať kvalitné služby a poradenstvo v tejto oblasti predovšetkým prostredníctvom dlhodobej spolupráce
  • realizácia aj krátkodobých projektov a príležitostné akcie: organizované podujatia, kombinovanie jednorázových kampaní

Agentúra Kladie Dôraz

  • na znalosť oblasti, v ktorej podniká
  • na pochopenie stratégií podnikateľských aktivít klienta
  • na výber subdodávateľov

Sila agentúry

  • predovšetkým v oblasti Media Relations, Event Management, disponuje svojim know-how