Chodiaci transparent

Moving banner tzv. chodiaci transparent má za úlohu pritiahnuť, čo najväčší počet ľudí, čo tvorí potenciálnych konzumentov propagovaného produktu, služby.
Dynamiku celému Moving banneru, dodávajú naši promotéri, ktorí na chrbte majú umiestnený banner, sú mobilní a poskytujú informácie o produkte, službe.

Lokáciu promotérov máme sledovanú prostredníctvom, GPS prístrojom, ktorý vyhodnocuje danú pozíciu počas celej kampane a dáta sú posielané do PC. Naše kampane sú 100% , vďaka presnej lokácii promotéra, ktorého na základe monitoringu vieme operatívne navigovať tak kam treba.

Benefity

  • priamy kontakt s potenciálnym zákazníkom
  • ľubovoľná dĺžka a timing kampane
  • vytvorené trasy podľa požiadavky klienta
  • rozdávanie reklamných letákov, tričiek, vzoriek a pod. - sampling
  • banner v pohybe
  • operatívny prelep reklamnej plochy
  • monitoring promotérov na základe GPS – denné vyhodnotenia